Komt moderne cardiologie in het gedrang met het nieuwe financierings- en netwerkmodel van de overheid?

Persdossier

20170210_BSC_0384.jpg

Op 8 en 9 februari vindt de 37e editie van het Annual Congress of the Belgian Society of Cardiology (BSC) plaats. Dr. Geboers van Zorgnet ICURO, ging vandaag dieper in op de nieuwe niveaus van hospitaalnetwerking als ook laag variabele zorgen en hun eventueel effect op het budget. Prof. Argacha maakte de resultaten van zijn onderzoek naar het verband tussen de luchtvervuiling in de steden en hartinfarcten in België bekend. Ook de lancering van de Belgian Heart Foundation stond op het programma.

 

1. Hart-en vaatziekten: doodsoorzaak nummer één

Jaarlijks overlijden twee miljoen mensen in de Europese Unie aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten zijn zo nog steeds doodsoorzaak nummer één. Enkel moderne cardiologie die beschikbaar is voor de hele bevolking kan hart- en vaatziekten het hoofd bieden.

2. Wat betekent moderne cardiologie?

Moderne cardiologie past geneeskunde gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen, of ook wel evidence based medicine genoemd, in de klinische praktijk toe. Als kwaliteitsvolle geneeskunde globaler toegepast wordt, leidt dit tot een sterke daling van de mortaliteit en biedt dit zo de beste garantie om de explosie aan hart- en vaatziekten door de vergrijzing in te dijken.

Het is daarom noodzakelijk om de beschikbare middelen efficiënt te gebruiken. Ziekenhuisnetwerken kunnen in die zin bijdragen tot een doelmatiger en goedkoper gebruik van de middelen. De Belgian Society of Cardiology maakt zich echter zorgen over de financiële gevolgen die ziekenhuisnetwerken en de forfaitarisering van laag variabele pathologieën met zich mee brengen. Indien deze maatregelen voor minder budget zorgen, komt moderne cardiologie in het gedrang.

3. Belgian Heart Foundation

Moderne cardiologie is pas mogelijk dankzij wetenschappelijk onderzoek: de motor van innovatie. De Belgian Society of Cardiology engageert zich dan ook om wetenschappelijk onderzoek te promoten. In dit verband lanceerde ze vandaag de Belgian Heart Foundation, een Belgische hartstichting. Het doel is om de zorg, levenskwaliteit en levensverwachting van hartpatiënten te verbeteren.

4. Luchtverontreiniging en acute hartinfarcten

Een voorbeeld van een recent, Belgisch, wetenschappelijk en maatschappelijk relevant onderzoek, is de studie rond luchtverontreiniging en het acuut hartinfarct in België. Hart- en vaataandoeningen als gevolg van luchtverontreiniging veroorzaken de meeste sterfgevallen. De cardiologische gevolgen van de luchtverontreiniging hebben niet enkel op langetermijn effect. Een Belgische interuniversitaire studie voerde onlangs nieuwe wetenschappelijke bewijzen aan naar het verband tussen luchtverontreiniging en acuut kransslagaderlijden.

Lees meer over dit onderzoek, de Belgian Heart Foundation en moderne cardiologie in het persdossier onderaan in bijlage.

 

Persdocument Belgian Society of Cardiology - NL.pdf

PDF - 635 Kb

Astrid Dupuis

Project Manager, Two cents

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over BSCardio

De Belgian Society of Cardiology (BSC) is een wetenschappelijke vereniging die instaat voor de bevordering van cardiale zorgprogramma’s gebaseerd op wetenschappelijk bewijs om op die manier de meest passende cardiale zorg aan patiënten te kunnen verlenen. Het doel van de BSC bestaat erin de verspreiding van nieuwe kennis te ondersteunen in de verschillende gebieden van de cardiologie, voortdurend medische scholing in de cardiologie te bevorderen, de wetenschappelijke uitwisseling en samenwerking te ondersteunen tussen de Belgische cardiologen en buitenlandse specialisten en het faciliteren van de internationale samenwerking. Verder steunt de vereniging onderzoek in het cardiovasculaire gebied door het bevorderen van fundamenteel en klinisch onderzoek.

Overigens ondersteunt de organisatie ook de activiteiten van verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen organiseren bijeenkomsten en cursussen gedurende het hele jaar, in elk van hun specialiteiten. Voor meer informatie hieromtrent, klik hier.

De BSC heeft geen politieke voorkeur en heeft geen connecties met lobbying groepen in België.

Contact

Rue des Champs-Elysées, 63 1050 Brussels, Belgium

+32 (0)2 644 62 32

[email protected]

www.bscardio.be