Persdossier BSC: nieuwe inzichten in de cardiologie en gezondheid van de Belgen

Op donderdag 7 en vrijdag 8 februari vindt de 38e editie van het Annual Congress of the Belgian Society of Cardiology (BSC) plaats in hartje Brussel. Nationale en internationale specialisten uit de wereld van de cardiologie komen er gedurende twee dagen samen om over hun vak bij te leren, nieuwe inzichten te verwerven, te netwerken en experts in hun vakgebied te ontmoeten. Tijdens de persconferentie kwamen vandaag drie nieuwe inzichten met groot maatschappelijk belang voor de Belgische bevolking aan bod: de lancering van een nieuwe discipline cardio-oncologie, acute hartaanvallen bij jonge vrouwen en de positionering van de Belgische cardiologie binnen Europa.

 

1. Nieuwe discipline cardio-oncologie: 25% van de kankeroverlevers lijdt aan hart- en vaatziekten

Dankzij chemotherapie zijn de overlevingskansen van kankerpatiënten sterk  toegenomen. Het is de laatste jaren echter duidelijk geworden dat bepaalde chemotherapie toxisch is voor het hart. Dit stelt de arts alsook de patiënt voor een dilemma: chemotherapie afbouwen maar met risico op recidief kanker, of chemo verderzetten maar met risico op de ontwikkeling van hartfalen. Er zijn bovendien ook méér patiënten die kanker overleven, maar geconfronteerd worden met cardiale bijwerkingen na de behandeling. Die bijwerkingen treden niet alleen tijdens de behandeling op, maar kunnen zich ook lang na de behandeling manifesteren. Het belang van preventie, diagnose, behandeling en follow-up van de cardiovasculaire bijwerkingen van kankertherapie is dan ook groot. 

Lees hier meer over in het persdossier onderaan in bijage.

2. Acute hartaanval bij jonge vrouwen: spontane scheur verantwoordelijk voor 1 op 4 van de hartinfarcten 

Een hartinfarct is doorgaans het gevolg van een ruptuur van een progressieve vetopstapeling in de wand van een kransslagader. Roken, een hoge bloeddruk, te hoge cholestrol, overgewicht en diabetes werken dit proces in de hand. Maar, in de laatste 10 à 15 jaar is een ander, ongewoon type van hartinfarct meer en meer onder de aandacht gekomen. Cardiologen en patiënten gingen zich afvragen waarom een aantal gezonde, jonge vrouwen met een laag cardiovasulair risicoprofiel toch een hartinfarct of hartstilstand kregen. Dit werd veroorzaakt door een spontane scheur of bloeding in de wand van een kransslagader, ook wel SCAD of spontane coronaire arteriële scheur genoemd. Dit “nieuwe” type hartinfarct treft in 90% van de gevallen vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 52 jaar. Prof. Dr. Sofie Gevaert (UZ Gent), mede-auteur van een recent Europees consensusdocument over deze relatief nieuwe ziekte, staaft dit met nieuwe onderzoeksresultaten.

Lees hier meer over in het persdossier onderaan in bijage.

3. De positionering van België in de Europese cardiologie: technische onderzoeken, fysieke activiteit en de invloed van rijkdom

Het ATLAS-project is een ambitieus Europees project dat cardiologische activiteiten en performantie, het geneeskundig budget en de cardiale mortaliteit per land in kaart brengt. Deze cardiovasculaire statistieken worden uit 56 Europese landen die lid zijn van de European Society of Cardiology verzameld. De data brengen grote verschillen en ongelijkheden tussen de verschillende landen aan het licht met als doel deze ongelijkheden weg te werken. Zo wil het project onder andere benadrukken welke landen meer middelen nodig hebben en in welke landen er optimaal gebruik gemaakt wordt van zelfs kleine budgetten om innovatieve cardiovasculaire behandelingen aan te bieden. Prof dr. Gale (UK), is mede-oprichter van het ATLAS-project en brengt de nieuwste resultaten voor België. Verschillende aspecten uit de wereld van de cardiologie worden hiervoor in rekening gebracht.

Lees hier meer over in het persdossier onderaan in bijage.

 

Persdocument Belgian Society of Cardiology 2019 - NL_finaal.pdf

PDF - 292 Kb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over BSCardio

De Belgian Society of Cardiology (BSC) is een wetenschappelijke vereniging die instaat voor de bevordering van cardiale zorgprogramma’s gebaseerd op wetenschappelijk bewijs om op die manier de meest passende cardiale zorg aan patiënten te kunnen verlenen. Het doel van de BSC bestaat erin de verspreiding van nieuwe kennis te ondersteunen in de verschillende gebieden van de cardiologie, voortdurend medische scholing in de cardiologie te bevorderen, de wetenschappelijke uitwisseling en samenwerking te ondersteunen tussen de Belgische cardiologen en buitenlandse specialisten en het faciliteren van de internationale samenwerking. Verder steunt de vereniging onderzoek in het cardiovasculaire gebied door het bevorderen van fundamenteel en klinisch onderzoek.

Overigens ondersteunt de organisatie ook de activiteiten van verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen organiseren bijeenkomsten en cursussen gedurende het hele jaar, in elk van hun specialiteiten. Voor meer informatie hieromtrent, klik hier.

De BSC heeft geen politieke voorkeur en heeft geen connecties met lobbying groepen in België.

Contact

Rue des Champs-Elysées, 63 1050 Brussels, Belgium

+32 (0)2 644 62 32

[email protected]

www.bscardio.be